Science

SCIENCE

 

English text goes here. Dutch text on https://lennartrem.com/nl/science/

Lennart heeft gedegen ervaring binnen academische setting. Tijdens zijn werkzaamheden voor de TU Delft is hij, vanuit zijn positie binnen HR Talent, verantwoordelijk geweest voor de (her)benoeming van Hoogleraren. In zijn rol als secretaris voerde hij overleg met de Rector Magnificus, bereide hij de benoemingen voor en organiseerde hij de afhandeling. Hij ontwikkelde hierdoor een scherpe blik of de wetenschappelijke carrière, en persoonskwaliteiten die nodig zijn om een geslaagde wetenschappelijke carrière te doorlopen. Tevens.

In zijn rol als program manager ontwikkelde hij de PhD start up, als onderdeel van de Graduate School. Hierbinnen stond vooral de rol van jong wetenschappelijk talent centraal, en de “soft skills” en persoonlijk leiderschap, nodig om een goed promotie traject af te ronden. Tevens was er nadruk voor het professionaliseren van de supervisor – PhD werkrelatie…

  • Young scientists (PhD, Post docs) and (assistent, associate, full) professor
  • Mijn historie: TU Delft: 1. (HR) secretaris Raad Hoogleraren; (her) benoeming van hoogleraren. Samenwerking Rector/Decanen. Strategisch (HR) beleid TUD. Talent ontwikkeling professoren. 2. PhD en Post Doc programma’s voor soft skills, per soon lijk leiderschap en cariere
  • TU Delft – Erasmus MC; facilitate the development of Bachelor Nanobiology, con sultant and facitator; scientific and educational cooperation. VERBINDEN.
  • Coaching trajecten voor CBS en TU Delft

Lennart Rem Developing Professionals heeft, in samenwerking with Qia Consulting, de workshops “In charge of Career” uitgevoerd, onder andere voor de KNAW

Aangeboden producten voor wetenschappers

  • young scientist development,
  • personal leadership for scientists,
  • (executive) coaching for assistent, associate and full professors,
  • training personal leadership and didactical skills,
  • Consulting on educational development and cooperation

Specifieke USP/Meerwaarde

  • Psychologie van (persoonlijk) leiderschap binnen de wetenschap; goede balans tussen rationele overwegingen & passie, tussen academische performance & per soonlijke kwaliteiten en verlangens, tussen evidence based leiderschap & gevoel, tussen planmatigheid & laten gebeuren/vertrouwen op ..

Follow me on Twitter