Ontwikkeling voor Professionele Teams

Jullie zijn een team en hebben behoefte aan een klankbord! Een maatschaps,- onderzoeks,- of opleidingsteam. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • het is een nieuw team,
  • er staat veel op stapel de komende jaren,
  • de behoefte aan een open feedback cultuur neemt toe of,
  • teamleden willen een betere balans tussen persoonlijke kwaliteiten & ambities en eisen uit de omgeving

Het resultaat is een meer uitgebalanceerd team dat kan anticiperen op verandering en persoonlijke ambities integreert met bedrijfsmatige vereisten. In de aanpak gaan we op zoek naar de speelruimte binnen vaak (tegengestelde) belangen en waarden en bespreken we vastzittende, disfunctionele patronen. Er wordt gebruik gemaakt van methoden zoals:

  • Belbin’s team rollen, Kern Kwadranten in teams,
  • Bezielingsspel, individuele ontwikkel wensen uitwisselen/koppelen aan team doelen
  • Krachten veld Analyse, Omgaan met Paradoxale Eisen
  • Individuele waarden, verlangens, energie vreters en inspiratoren
  • Mini presentaties van deelnemers (5 min) over bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, omgaan met uitdagingen
  • Oefeningen in feedback geven en vragen, omgaan met macht & belangen

 

Lennart maakt gebruik van zijn kennis op het vlak van groepsdynamica, zijn ervaring als Academische Executive Coach en zijn ervaring in het werken een verscheidenheid aan teams binnen Kennis Intensieve Sectoren.

Group Facilitation and Training