Training Persoonlijk Leiderschap

Deze module Persoonlijk Leiderschap is een maatwerk training van 4 uur en kan worden aangepast en/of uitgebouwd in relatie tot een specifieke doelgroep, omgeving of probleem.

Centraal staan:

  • Contact maken door wie je bent
  • Inbrengen van een vraagstuk voor collegiale consultatie
  • Verschillende van de 7 eigenschappen van succesvolle mensen (Covey)
  • Vaardigheden; richting aangeven, vragen stellen, feedback geven, structureren
  • Impact op anderen

 

Persoonlijk leiderschap kan verder worden uitgebouwd richting begeleiding van een team, management van verandering, samenwerken of conflicthantering. Zie ook achtergrond persoonlijk leiderschap.

Foto: Hella de Wit