Academische Executive Coaching

Beschouwen, Raad vragen, is van alle tijden

Delphi; de plek waar de Grieken in de oudheid Raad vroegen aan het Orakel. Tegenwoordig; de Delphi Methode; ook daar wordt “raad gevraagd” aan een aantal experts met als doel een toekomst scenario te ontwikkelen.

De bron van executive coaching; raad vragen en een open dialoog aangaan over waar het in de essentie om gaat, waar het mogelijkerwijs naar toe gaat en hoe gebalanceerd (persoonlijk) leiderschap kan worden ontwikkeld.

Voor wie? Professional die scherp wil blijven!

Werken op het grensvlak van wetenschap, innovatie & samenleving, is uitdagend en vraagt veel van haar mensen. Professionals hebben steeds vaker behoefte aan een onafhankelijke gesprekspartner die met hen kan reflecteren op complexe vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling; de behoefte aan “sparren”; klankborden over de (eigen) koers, drijfveren, denkbeelden of schijnbaar onoplosbare problemen.

 

Gebaseerd op Leiderschapsontwikkeling binnen de profit sector is executive coaching toegespitst op de kennis-intensieve sector met professionals die:

 • sterk inhoudsgedreven zijn, multi-disciplinair en evidence based werken
 • impact hebben op het leven van mensen of de maatschappij
 • internationaal georiënteerd zijn en excellentie verwachten
 • een stijle leercurve herkennen
 • conceptueel sterk zijn en snel moeten schakelen
Resultaten

Executive coaching besteedt aandacht aan het:

 • verbinden van (soms) tegengestelde belangen en werkculturen
 • stimuleren van collega’s tot (academische) performance en teamwork
 • creëren van een uitdagend en reflectief leerklimaat leidend tot innovatie
 • balanceren van kerntaken als onderzoek, dienstverlening en opleiding
 • persoonlijk leiderschap; bijv balans tussen resultaat en mensgerichtheid
 • omgaan met paradoxen; bijv betere kwaliteit voor minder geld
 • inzetten van intuïtie in een sterk conceptueel gerichte omgeving
 • omgaan met macht, machtigen en minder machtigen
Manier van werken

Lennart Rem Developing Professionals werkt met verschillende methoden zoals:

 • Uitspelen van situaties “on the spot”; via rollenspellen
 • Probleem analyse technieken en interactie modellen
 • Leiderschapsparadoxen en waarden zoals Moed, Compassie
 • Uitdagen van aanname’s en opvattingen
 • Meedenken binnen, en buiten het bestaande kader
 • Intuïtieve benaderingen

Lennart combineert zijn eigen opleidingsachtergrond als organisatie psycholoog, denk-adviseur en executive coach met een brede ervaring in de profit en non profit sector. In zijn aanpak hanteert hij een balans tussen wetenschappelijk onderbouwde en intuïtieve benaderingen, dit alles om talentontwikkeling maximaal te ondersteunen. Hij probeert zelf rol model te zijn op onderwerpen als persoonlijk leiderschap, versnellen door te vertragen, “out of the box denken” en onderzoek naar de eigen innerlijke reis.

Je bent een senior professional (wetenschapper, medisch specialist, rechter, beleidsmedewerker) en verantwoordelijk voor een afdeling of onderzoeksgroep. Je hebt behoefte aan “klankborden” over persoonlijke ambities, werk-prive balans, ervaren emoties, verborgen verlangens, het aansturen van anderen en effectief zijn binnen een krachtenveld.

 

In gemiddeld 3 tot 5 sessies van 1.5 uur worden genoemde thema’s in samenhang onderzocht, leidend tot nieuwe, vaak onverwachte, wendingen en oplossings- richtingen. Het uitspelen middels rollenspelen,  observatie en feedback op de werkplek, het schrijven van een biografie of het uitproberen van nieuw gedrag zijn veel gebruikte werkvormen. Skype en e-mail conversaties behoren tot de mogelijkheden.

 

Jouw sparring partner is een academische executive coach; conceptueel sterk, bekend met de uitdagingen van een senior professional, open, in staat om een veilig leerklimaat te creëren, inspirerende dialogen aan te gaan en feedback te geven op onbewuste en schaduwzijden van jouw stijl.