Executive Coaching (sessies)

Voor wie? De professional die scherp wil blijven!

Als senior professionals heb je soms behoefte aan een onafhankelijke gesprekspartner met wie je kan ‘sparren” over complexe vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling.

Je bent een wetenschapper, medisch specialist, accountant, jurist of beleidsmedewerker en zou graag willen klankborden over jouw ambities & drijfveren, denkbeelden en emoties, de eigen werk – prive balans, het aansturen van anderen of effectief zijn binnen een krachtenveld.

Op die momenten kunnen een aantal sessies academische executive coaching uitkomst bieden.

Wat wordt er besproken?

Tijdens de sessies staan de thema’s die de cliënt inbrengt centraal. Ervaring leert dat er vaak een combinatie van onderwerpen besproken wordt zoals een urgente situatie, reflectie op de rol van de professional hierover en een blik op de betekenis hiervan voor de loopbaan of werk – prive balans.

Uitgangspunt is persoonlijk leiderschap; wie ben jij als persoon, hoe neem je situaties waar en hoe reageer je vervolgens. Daarbij gaat het vaak om het verbinden van tegengestelde belangen en werkculturen binnen een krachtenveld. Ook leiderschapskwaliteiten als moed, het tonen van kwetsbaarheid, intuïtie inzetten in de besluitvorming en omgaan met verschillende soorten collega’s kunnen aan de orde komen.

Manier van werken

Trajecten bestaan uit  5 – 7 sessies over een periode van 6 – 8 maanden. Een sessie duurt 1.5 uur, dit geeft voldoende rust en ruimte om ‘los te komen” van de praktijk van alledag.

Tijdens de sessie wordt er gewerkt met methoden als:

  • Rollenspelen, uitspelen van situaties “on the spot”;
  • Uiteenrafelen en kritisch bevragen van ‘vastzittende’ opvattingen;
  • Mindfulness en onder ogen zien van eigen emoties;
  • Oefeningen op de werkplek;
  • Persoonlijke waarden en leiderschapsparadox.

Sessies kunnen plaatsvinden in het coachhuis, in de vorm van wandelcoaching (aan zee) of middels kortere online sessies.

Jouw sparring partner is conceptueel sterk, bekend met de uitdagingen van een senior professional, open, in staat om een veilig leerklimaat te creëren, inspirerende dialogen aan te gaan en feedback te geven op onbewuste en schaduwzijden van jouw stijl.