Young Talent Coaching

Voor wie? De jonge professional die zich wil ontwikkelen!

Je bent een jonge professional, in opleiding voor jouw specialisme of starter in jouw vak. Je hebt behoefte aan een onafhankelijke gesprekspartner met wie je kan ‘sparren” over jouw taakinvulling, prestaties, carrière of persoonlijke ontwikkeling.

Je bent A(n)ios, PhD student, startend medisch specialist of junior beleidsmedewerker en zou graag willen klankborden over jouw ambities & drijfveren, volgende stap in de loopbaan, een nog te ontwikkelen competentie, de eigen werk – prive balans of het omgaan met verschillende soorten collega’s.

Op die momenten kan young talent coaching uitkomst bieden.

Wat wordt er besproken?

Tijdens de sessies staan de thema’s die de cliënt inbrengt centraal. Er wordt gefocust en concreet gewerkt aan een aantal onderwerpen zodat de coachee na afloop, afhankelijk van de vraag, vaardigheden heeft aangescherpt, keuzes heeft gemaakt, een betere werk-prive balans heeft ontwikkeld of duidelijker de eigen positie kan verwoorden.

Uitgangspunt is persoonlijk leiderschap; wie ben jij als persoon, hoe neem je situaties waar en hoe reageer je vervolgens. Daarbij gaat het vaak om verbinding maken met verschillende soorten collega’s en het inzetten van persoonlijke kwaliteiten als moed, het tonen van kwetsbaarheid, authentiek zijn en intuïtie inzetten in sociale situaties.

Manier van werken

Trajecten bestaan uit aantal sessies over een periode van 6 maanden. Een sessie duurt 1.5 uur, dit geeft voldoende rust en ruimte om ‘los te komen” van de praktijk van alledag.

Tijdens de sessie wordt er gewerkt met methoden als:

  • Rollenspelen, uitspelen van situaties “on the spot”;
  • Uiteenrafelen en kritisch bevragen van ‘vastzittende’ opvattingen;
  • Mindfulness en onder ogen zien van eigen emoties;
  • Oefeningen op de werkplek;
  • Voorbesprekingen van belangrijke (groeps) gesprekken zoals sollicitatie gesprekken, functioneren, team meetings etc.

Sessies kunnen plaatsvinden in het coachhuis, in de vorm van wandelcoaching (aan zee) of middels kortere online sessies.

Jouw sparring partner is conceptueel sterk, bekend met de uitdagingen van een young professional, open, in staat om een veilig leerklimaat te creëren, inspirerende dialogen aan te gaan en feedback te geven op onbewuste en schaduwzijden van jouw stijl.