Manier van Werken

Woorden en Verhalen

Woorden en verhalen vormen ons leven. Een echt, authentiek gesprek creëert ruimte; om tot rust te komen, verlangens uit te spreken en situaties anders te ervaren. Nieuwe perspectieven ontstaan en het wordt mogelijk om andere keuze’s te maken. Of het nu over persoonlijke verhalen gaat of over organisatie cultuur,  nieuwe verhalen leiden tot verandering, verbetering en groei.

Onderzoek Intuïtie, en (leer) Spelen

Intuïtie gaat over het (her) ontdekken van subtiele, innerlijke signalen die vaak ergens verborgen blijven. Spelen, kinderlijke verwondering, helpt om oorspronkelijkheid, plezier en creativiteit terug te vonden in het werk en leven. Humor, onderzoeken en uitproberen helpen om los te komen van dagelijkse routines en vaststaande, vastzittende procedures.

Little fox enjoying life, Kim Keijzer

a
Wetenschappelijke Basis

Wetenschap helpt bij onderzoek naar en oplossingen voor ontwikkeling en innovatie. Of het nou gaat om theorieën en empirisch bewijs uit de (sociale) psychologie, organisatie & leiderschapswetenschappen of meer post moderne en kritische organisatie studies. Zij zijn allemaal goed onderbouwd en hebben veel bij te dragen aan concrete veranderingsprocessen.

Aandacht voor Systeem Denken en Innerlijke Persoonlijke Reizen

Omgaan met verandering betekent het verbinden van systeem denken (maatschappij, organisatie, team) met persoonlijke, individuele opvattingen en toewijding. Meervoudig Waarnamen; de lens anders instellen, op zoek naar de persoonlijke missie in een complexe organisatie context en naar flexibiliteit in het krachtenveld van grotere gehelen, dat is de uitdaging.

a
International flags
Diversiteit Waarderen

Verschillen doen ertoe, maken het professionele leven vaak interessant en soms moeilijk. Culturele verschillen, verschillen tussen professionele beroepsgroepen en het samenwerken tussen professionals uit verschillende organisaties en generaties zijn hiervan voorbeelden. Omgaan met verschil verrijkt en creëert, onder bepaalde voorwaarden, meer innovatie en een betere representatie naar verschillende doelgroepen.

Feedback en Collegiaal Leren

Professionals zijn vaak goede en leergierige “studenten”, zeker ook op hun vakgebied, en de daarmee gepaard gaande discussies en uitwisseling van best practices. Door nog meer gebruik te maken van collegiale feedback, door feedback te vragen en te geven op de “soft skills”, leiderschapsstijl en het persoonlijke role-model, wordt de motor voor ontwikkeling sterker ingezet.

 

Forum 2000, Prague, Bill Clinton en zijn  collega