Persoonlijk Leiderschap

"Ken Jezelf"

Persoonlijk Leiderschap gaat over hoe professionals met verandering omgaan, uitdaging opzoeken en verandering initiëren. Enerzijds over het onderzoeken van persoonlijke drijfveren, kwaliteiten, verhalen over het zelf en dynamiek binnen de organisatie. Anderzijds over de actieve kant; manieren om anderen te beïnvloeden, actief met stress en de carrière om te gaan en projecten op te starten. Dit betekent in essentie jezelf beter leren kennen, schaduwzijden onder ogen zien, te groeien en competentie te ontwikkelen in verandervaardigheden.

Organisatie Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap gaat “vooraf” aan organisatie leiderschap; medisch leiderschap, academische leiderschap etc. Weten wie je bent en vervolgens samen met anderen een koers uitzetten. Een belangrijke vaardigheid hierbij is het kunnen balanceren tussen uitersten en het overbruggen hiervan; resultaatgericht werken op een menselijke wijze, innoveren met behoud van het behaalde. Een andere vaardigheid is het verbinden met anderen en hun talentontwikkeling daarbinnen; dat is de manier waarop (andere) professionals leren en meekomen.

a
Persoonlijk Leiderschap en waarden

Persoonlijk Leiderschap gaat uiteindelijk ook over waarden; wat is echt belangrijk voor je en hoe verhoudt je je tot waarden die “stretchen” zoals moed, compassie en waardigheid. In essentie de “goede dingen doen” naast het “goed doen van dingen”.

En het helpt daarbij om vaardiger te worden in het schakelen tussen:

  • Versnellen & vertragen
  • Bestaande cultuur/manier van denken & meervoudig waarnemen/perspectief creëren
  • Een rationele, logische aanpak & een intuïtieve benadering
Theoretische achtergrond en methoden
  • 7 criteria voor succesvol leiderschap (Covey)
  • Up to date kennis over neuro psychologie en ontwikkeling: het belang van ont focussen, succes en compassie
  • Geven en nemen in sociale relaties
  • Overbruggen van paradoxen (Fons Trompenaars, Lenette Schuijt)
  • Denk adviseren, adviseren tussen paradigma’s, waardigheid (Edu Feltman)
  • Effectieve en niet functionele gedachten (Rationeel Emotieve Theorie)
  • Lifo (gecertificeerd); gedragsstijlen in samenwerking