Missie

Missie

Lennart Rem Developing Professionals biedt een klankbord voor professionals op het vlak van persoonlijke-, professionele-, loopbaan- & teamontwikkeling en innovatie in  opleiding. Uitgaande van de bestaande kracht van professionals en met aandacht voor de schaduwzijden wordt gestreefd naar innovatieve, menselijke organisaties met vitale professionals..

graduate-nanobiology
Toekomst: de Professionele Organisatie

Professionele, kennisintensieve organisaties zullen vaker worden uitgedaagd om te veranderen en daarin een balans te vinden tussen (schijnbaar) tegengestelde ontwikkelingen en belangen. Meer gefundeerd onderzoek en een betere toepassing daarvan, betere kwaliteit tegen een lagere prijs en het profileren van de afdeling in een netwerk van organisaties. zijn voorbeelden hiervan.

Lennart Rem Developing Professionals begeleidt innovatieve projecten binnen Opleiding, Onderwijs en Human Resources en wil zo bijdragen aan het verandervermogen van organisaties.

Professionals in the lead

Het omgaan met, en initiëren van verandering vraagt meer van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten van de individuele professional. Ontwikkeling van het adaptieve vermogen, een flexibele mindset, het vermogen om te reflecteren over de eigen loopbaan en het werken met verschillende, andere beroepsgroepen in teams en projecten zijn hiervan voorbeelden. De individuele professional neemt de lead door, paradoxaal genoeg, anderen vertrouwen te schenken.

a
a
Professionals! Uitwisseling?

Hoewel hun primaire processen kunnen verschillen hebben hoogopgeleide professionals (wetenschappers, artsen, rechters, beleidswetenschappers) veel gemeen; hun professie heeft een sterke kenniscomponent, vraagt toepassing hiervan op een hoog niveau en de professional heeft veel invloed op het leven van individuen en vernieuwing in de maatschappij.

Lennart Rem Developing Professionals ziet veel meerwaarde in de uitwisseling tussen verschillende professionals op het vlak van onder andere persoonlijk leiderschap, begeleiden van anderen, professioneel leren en innoveren. Mijn organisatie wil kruisbestuiving stimuleren en de uitwisseling van best practices tussen sectoren faciliteiten.

De kracht van Professionals:
 • Intellectueel-, conceptueel en kritisch redeneren en denken
 • Innovatie op het vakgebied, willen ontwikkelen als professional
 • Leren van elkaar, collega’s, door discussie en uitwisselen best practices
 • Doorzettingsvermogen, hard werken en toewijding
 • Internationale gerichtheid
 • Verantwoordelijkheid nemen/hebben voor het welzijn van mensen en maatschappij
Maar, meer aandacht voor:
 • Beschouwen, reflectie, rust in het denken
 • Intuitie, aandacht voor wat mensen echt willen, menselijke waarden
 • Out of the box denken, Omdenken, denken vanuit een ander kader
 • Samenwerken met andere groepen, andere disciplines, afdelingen of organisaties
 • Ondernemerschap, nemen van risico’s en waarde creëren voor anderen en de maatschappij
 • Persoonlijk Leiderschapskwaliteiten als Moed en Compassie
Lennart Rem Developing Professionals wil bijdragen aan
 • Het vertragen van sociale processen en het menselijk denken om vervolgens te versnellen en echte innovatie/groei mogelijk te maken
 • Een goede balans tussen praktische veranderingen in het systeem en aandacht voor individuele, innerlijke ontwikkeling
 • Persoonlijk Leiderschap en omgaan met tegenstellingen en paradoxale situaties
 • Het werken binnen multi-disciplinaire teams en het samenwerken tussen verschillende professionele groepen