Voorbeelden van coach trajecten

Senior Designer Internationale Modeketen

De klant is recentelijk aangenomen als jonge getalenteerde designer bij een grote modeketen in Londen. De creative director is erg tevreden met haar prestaties, echter de klant maakt zich zorgen over het functioneren vanwege een aantal important life events in haar leven; wonen & werken in een nieuwe stad, het verbreken van haar relatie en ziekte in het gezin van herkomst.

In een vijftal online sessies worden de events, en de invloed op haar prestaties, besproken. Het uitspreken en onder ogen zien van deze realiteiten helpt enorm. De klant heeft de neiging om voor iedereen aardig te willen zijn, dat is haar kwaliteit soms onmogelijk in een sterk competitieve omgeving. We bespreken ook de achterliggende opvattingen als ‘altijd aardig gevonden willen worden’ en het risico om daarbij ‘jezelf te verliezen”.

In het afrondende gesprek geeft de klant aan meer vanuit eigen kracht te reageren en te kiezen of ze wel of niet in ‘politieke spelletjes” meespeelt. De emotionele life events hebben een plek in haar leven gekregen en ze is zich er bewust van geworden wanneer ze haar kwetsbare kant kan laten zien.

Partner Jurist groot advocatenkantoor

De klant is specialiste omgevingsrecht, procedeert regelmatig bij de Hoge Raad en stuurt twee junior collega’s aan. Omdat haar collega vennoten meer omzet creëren, wil ze werken aan haar impact, zichtbaarheid en commerciële vermogen. De klant zoekt expliciet naar een executive coach – psycholoog, om dieper te gaan dan alleen te werken aan commerciële vaardigheden.

In een acht tal sessies (1.5 uur) bespreken we situaties die er ‘commercieel’ toe doen zoals intern netwerken, training van juristen extern, informele bijeenkomsten & borrels, en de manier waarop zij zich meer kan profileren. Haar persoonlijke stijl, en haar talenten komen hierbij uitdrukkelijk aan de orde. We besteden aandacht aan het uitbreiden van haar team en hoe ze samen meer commerciële kansen kunnen genereren.

In het afrondende gesprek geeft de klant aan dat ze zichzelf meer laat zien en spontaner reageert in groepssituaties, collega’s complimenteren haar daarvoor. Haar nieuwsgierigheid krijgt meer ruimte waardoor ze op een natuurlijke wijze, gemakkelijker op potentiële klanten afstapt.

Jonge arts in opleiding (aios)

De aios, ambitieus en getalenteerd, neemt deel aan een 6 tal sessies in een coach programma binnen het ziekenhuis, de volgende onderwerpen worden besproken:

Hoe de werk – prive balans (gezin met kleine kinderen) te bewaken als collega’s je vragen om extra diensten te draaien. Inzicht; goed samenwerken en aangeven dat een extra dienst niet haalbaar is, kunnen best samengaan, je kunt dan nog steeds een ‘aardige” collega zijn.

De loopbaan; we hebben een ‘ingewikkelde beslissing” uiteengerafeld; hoe een onderzoeksperiode in te lassen in de Verenigde Staten,  op welke manier dit te bespreken met verschillende opleiders en wat zijn de (deel)beslissingen en de onzekerheden daarbij.

De aios geeft aan dat de sessies complexe beslissingen hebben verhelderd door ook aandacht te geven aan de gevoelsmatige component. Coaching biedt de rust en ruimte om daadwerkelijk dieper in te gaan op belangrijke (levens)thema’s.

Zorg manager - Ministerie van Justitie

De klant stuurt in zijn rol als manager 50 medewerkers aan, en valt direct onder de directie. Door de autoritaire leiderschapsstijl van laatstgenoemde en een op handen zijnde reorganisatie besluit de klant een executive coach in te schakelen.

Zijn persoonlijke stijl, talenten en vooral ook een omgeving waarin deze kunnen floreren, komen uitgebreid aan de orde. De klant realiseert zich dat hij zoekt naar professionele en inspirerende collega’s binnen een lerende organisatie. Op grond hiervan bepaalt de klant welke opties hij heeft binnen, en buiten, de organisatie.

In een afgedwongen reorganisatie staan we vooral stil bij het omgaan met de emotionele impact hiervan. De klant laat zich hierbij primair door een jurist adviseren.

In de derde fase ligt de nadruk op het actief zoeken naar een nieuwe werkplek op directie niveau, passend bij de leiderschapskwaliteiten en ontwikkelbehoeften van de klant.