Innovatie en opleidingen

Innovatie in Opleiding

Kennis intensieve organisaties zijn onderhevig aan verandering en worden sterk beïnvloed door onder meer vernieuwend onderzoek, nieuwe maatschappelijke eisen, fusies of veranderende financiering. Professionals zijn van nature nieuwsgierig, met name als de ontwikkelingen op het vakgebied betreft. Echter, veel veranderingen komen “van buiten” en vragen in aanpak samenwerking met andere disciplines, afdelingen op onderwerpen die soms buiten het eigen vakgebied liggen. Lennart Rem Developing Professionals erkent de expertise van de professional en denkt mee in oplossingsrichtingen voor de organisatie.

 

Procesbegeleiding; het verbinden van kritische professionals

Procesbegeleiding bij innovatie maakt gebruik van de volgende uitgangspunten:

 • Het creëren van Lerende Netwerken, het verbinden van professionals die willen innoveren
 • Het samenbrengen van medewerkers en professionals uit verschillende afdelingen, op zoek naar overeenkomsten en kansen, het overbruggen van (cultuur) verschillen
 • Gebruik maken van al aanwezige initiatieven en talenten, deze versterken, en een plaats geven in een nieuwe richting
 • Professionals trainen in het binnen en buiten de bestaande cultuur te werken, een stukje “omdenken”
 • Combinatie van strategisch denken en lange termijn doelen en quick wins bereiken om de motivatie te vergroten
a
Onderbouwing en Methoden van Werk

Er wordt gebruik gemaakt van goed onderbouwde theorieën als:

 • Appreciative Inquiry (waarderend organiseren)
 • Organisational Development & Change (Cummings & Bell)
 • Interventie kunde en Denkadviseren (IGOP, Edu Feltman)

Methoden die ingezet worden:

 • Werkconferenties, presenteren van voorbeeld initiatieven
 • Analyse modellen; krachtenveld analyses, weerstands modellen
 • Een op een gesprekken; onderzoek naar mogelijke verbindingen en beperkingen
 • Herkaderen; bestaande activiteiten in een ander raamwerk benoemen, daardoor nieuwe richting en motivatie creëren
Voorbeelden

Onderstaande overzicht geeft voorbeelden van activiteiten uitgevoerd door Lennart binnen verschillende sectoren, in verschillende projecten, allen op het grensvlak van innovatie, professionalisering, talentontwikkeling en onderwijs

Portfolio